С какво и как да се запълнят неравности на стените при редене на тухловидни плочки зад камина? Пространствата са около 15 мм, могат ли да се запълнят с лепило Elastik?
Толкова големи пространства не трябва да се запълват с лепило Elastik, защото това лепило изисква тънък слой. Неравностите могат да се запълнят със замазка Knauf, след което трябва да се изчака докато изсъхне и върху така подготвената повърхност да се сложи подходящо количество лепило. В случай на места, изложени на много високи температури, да се използва заедно с Elastik.
Плочките LOFT или PARMA могат ли да се боядисват с боя за стени или трябва да се покрият със специална боя?
Всички тухловидни плочки стават за боядисване. Фактически в случая на плочки LOFT и PARMA ще е най-лесно, защото те са гипсови продукти, които се покриват с обикновена боя за стени. Преди боядисването плочките трябва да се грундират (точно така както при боядисване на стени).
Препарат за импрегниране „Жив цвят за камък“ (със синя капачка) може ли да се използва за камък Rustik? По време на пазаруване продавачът подготви всички продукти: камък, лепило, смес за фугиране и препарат за импрегниране. От бележката за импрегниране разбрах, че препаратът се използва за камък, с изключение на Rustik. Какво ще се случи ако импрегнирам с него?
Препаратът със синия капачка не трябва да се използва за плочки RUSTIK. Препоръчваме „Жив цвят“ с червената капачка, защото е по-силен, което има значение в случай на плочки Rustik. Камъчета от повърхността на плочката няма да се ронят само след двукратно импрегниране с „Жив цвят“ с червената капачка.
След импрегниране могат ли да се боядисват тухлите с бял латекс или трябва да се изчака някакво препоръчвано време?
Плочките могат да се боядисват веднага след импрегнирането.
Как да се импрегнират плочките – с пръскане или с четка?
Пръскането се използва като метод при плочки с висок коефициент на абсорбиране на влага, т.е. плочки от гипс, NF, DF, Rustik. Тогава можем равномерно да стигнем до повърхността на плочка, защото четките бързо загубват консерванта и не покриват повърхността равномерно. В такъв случай пръскалка има по-голяма ефективност. При плочки с нисък коефициент на абсорбиране на влага, консервирането трябва да се направи с четка, т.е. бетонени плочи, неспоменати по-рано. В случай порести повърхности консервирането трябва да се направи два пъти. За плочки Country, Calabria, Toscana е достатъчен един път. Също така при бетонени плочи и двата метода могат да се прилагат едновременно. Малко пространство се напръсква с препарата, а излишъкът се отвежда с четка с цел избягване на петна.
С какво да се боядисват плочките при необходимост от рязане?
Проверена и много добра идея е срязаната плочка с цвят ней-добре отговарящ на цвета на всички закупени плочки, да се занесе в магазин притежаващ машина за смесване на бои. От цветовете да се избере боята, отговаряща на цвета на плочката и тогава да се купи малко по-тъмна боя. За най-добри ефекти, боядисването да се извършва с помощта на гъба. Ако плочката е преоцветена, може да се купи и тъмна боя. Трябва да се има предвид, че всяка добра боя става за вътрешни помещения, тогава може да се купи по-малка опаковка, с обем 0,25 литъра. Навън боята трябва да е подходяща за външни стени и предназначена за бетонови замазки. След подготвяне на релефа върху поставка (консервирането да се извърши преди лепене), покриване с боята се извършва само веднъж, с едно движение на пръскачката. Не трябва да се минават отново вече боядисани места. Иначе ще се получат следи, които не се премахват. Препаратът свързва толкова бързо, че втори слой сложен дори след 30 секунди, няма да се поеме. Ще остане на повърхността и ще се получи блестящ слой. След използване на смола, повърхността е по-твърда и издръжлива срещу удари, цветът на релефа по-тъмен, но еднороден и матов (попива по-лесно и стяга по-дълго). Така подготвена повърхност може да се забърсва с влажен парцал.
Как да се импрегнират плочките – с пръскане или с четка?
Пръскането се използва като метод при плочки с висок коефициент на абсорбиране на влага, т.е. плочки от гипс, NF, DF, Rustik. Тогава можем равномерно да стигнем до повърхността на плочка, защото четките бързо загубват консерванта и не покриват повърхността равномерно. В такъв случай пръскалка има по-голяма ефективност. При плочки с нисък коефициент на абсорбиране на влага, консервирането трябва да се направи с четка, т.е. бетонени плочи, неспоменати по-рано. В случай на порести повърхности консервирането трябва да се направи два пъти. За плочки Country, Calabria, Toscana е достатъчен един път. Също така при бетонени плочи и двата метода могат да се прилагат едновременно. Малко пространство се напръсква с препарата, а излишъкът се отвежда с четка с цел избягване на петна.
Могат ли да се лепят панели с лепило от туба? Как да се подготви вече боядисана повърхност?
Панели Pure могат да се редят по 2 начина: 1. Механически – с помощта на колчета. 2. С помощта на лепило. Панелите могат да се лепят с лепило от силиконова туба тип: MAMUT на фирма "Bawer", или FIX на фирма "Tytan". Подготовка на основата: вече боядисана стена, покрита с дълбоко пенетрираща грундировка дава около 95- 98% издръжливост. Небоядисана стена, покрита също с дълбоко пенетрираща грундировка има 100% издръжливост.
Могат ли да се редят плочките, напр. Country покрай камина, с лепило Elastik и Multielastik?
Всички плочки, намиращи се покрай камини лепим с помощта на лепило ELASTIK. Multielastik не е предназначено за места с много висока температура
How many days should I wait after tile installation and application of joint before I can put on the impregnant?
14 days, however it is recommended to wait 4 weeks as it is the safest solution. During that time the facade cannot be subjected to heavy rain as efflorescence may appear in the powder adhesive and the joint that is not fully bound will change colour depending on the rain amount and frequency. It is especially important in case of jointing fences and free-standing poles.
How should I apply joint to brick tiles to avoid staining them with joint?
Joint should be prepared in a clean bucket – that way you minimize the risk of efflorescence. It is recommended to prepare the joint in portions of approximately 2 kg in order to fully mix it within 15-20 minutes. During autumn weather, on overcast and windless days, the lifetime (the time when the joint can be applied without the loss of durability on the wall) is extended to 30 minutes. The joint should have the texture of wet sand, comparable to the sand from the bottom of a sandbox: after squeezing it should form a ball that does not leak water and breaks apart when dropped. If you comply with portion specifications provided on the package, no problems should occur. Adding water to fully prepared mortar after using some amount of joint is not recommended. Although it can be easily applied to the wall, its durability is dramatically reduced. Depending on the external temperature, sometimes it is necessary to add more water, but it should always be done at the beginning of mortar preparation process. The joint is applied to the wall with the use of joint trowel for jointing clinker or natural stone. Such a joint trowel is available in any construction materials shop, however not every joint trowel is appropriate. It is recommended to buy a joint trowel with the biggest hardness indicator. Such a tool is the least flexible and always returns to its original position. The standard width of the trowel is 10 mm. Apply small amount of mortar to a rectangle of approximately 30x15 cm made of non-permeable material, e.g. galvanized sheet metal or plastic, as small amount of water can be absorbed too quickly by the float made of cardboard or another absorbing material. Apply small amount of joint with joint trowel to gaps between tiles. The surface of application should not exceed 4 tiles vertically and 4 tiles horizontally. In case of irregular tile size, apply the joint to the maximum length of 50 cm of joint length. Hard-press the joint and at the same time remove its excessive amount. It is forbidden to press the joint more than 5 times in the same spot, as the joint will change its colour to metallic and lose its natural appearance. After approximately 10 minutes, you can softly wipe the joint with a rag glove, which will give it a rustic look. However, you must not violate the structure of the pressed joint as it will start to crumble. If you press the joint too hard, you may push it out of the gap. The joint that is applied and even softly pressed, but left for 24 hours, hardens and attaches to the surface. It gains full durability after at least 21 days. It is recommended to perform jointing during uniform conditions of temperature and humidity. Ideally, applying joint to entire wall should be carried out in one day in order to retain uniform colour of the joint. If the joint is white, this problem does not occur. The optimal results can be achieved by applying half-full joint with thickness equal to about half the thickness of a tile; that way the sun rays coming down from the side will create a "shadow play" on the wall and reflect the nature of the tiles.
What should I use to paint the tiles when I have to cut them?
The best and proven method is to take the cut tile with a colour that is the most representative out of all purchased tiles to the shop which has paint mixer. Select the paint from colour palette that resembles the tile colour the most and buy slightly darker paint. Paint with the use of a sponge - that ensures achieving the best result. If the tile is discoloured, you can also purchase dark paint. Bear in mind that any good pint is suitable for interior applications so all you need to buy is a sampler, i.e. a paint of 0.25 l capacity. When applied to the exterior, the paint must be adjusted to external walls and suitable for concrete plaster. After preparing the bas-relief on the stand (the maintenance should be carried out prior to applying adhesive), the paint should be applied only once, with one decisive spray. Do not respray painted spot. It will result in a damp patch that will be impossible to remove. This agent binds very quickly, co even if you cover another layer after 30 seconds, it will not be absorbed. It will remain on the surface and create glassy, gleaming layer. After using the resin the surface becomes harder and more resistant to shock. The colour of the bas-relief becomes darker but it is uniform and matt (it absorbs more easily and takes longer to bind). The surface prepared in this way can be wiped with a damp cloth.
What temperature range is Elastik designed for?
Adhesive durability range (if the recommended amount of cement has been added) is -25ºC to +85ºC.
Can I apply colour to white joint 7 kg?
It is not recommended. Our offer includes white, cream, grey and graphite joints.
Is it possible to mix Żywy Kolor with water or any other agent?
Żywy kolor is a water-soluble agent. However, watering it down for economical reasons is not recommended. Adding water in a 1:1 ratio severely weakens the characteristics of the product and makes its use pointless. Water solubility helps to keep clean other elements which can be accidentally splashed during the facade maintenance process, yet such splashes must be reduced as much as possible. Multielastik adhesive is a semi-flexible cement-based mortar. It is prepared by adding appropriate amount of water. Its lifetime is 20-30 minutes. It offers both interior and exterior applications and is used to mount concrete and natural stone tiles. The adhesive is less resistant in the initial phase of application (up to 5 days), does not stick to the surface as much as Elastik, so slightly thicker layer should be applied (it pays off in case of uneven walls), is less flexible and it is always required to mix the same amount as prepared - its advantage is that it is generally cheaper.
Can I paint gypsum tiles?
Yes, you can. All STEGU tiles can be painted with standard wall paint. If the tiles are a few years old, they need to be dusted and primed prior to painting. The more time passed from the maintenance process (if the tiles were impregnated with Żywy Kolor), the lower quality paint can be applied. Generally, the best type of paint is latex-silicone paint, covering paint and its derivatives. However, sometimes applying primer to the surface is necessary, but it depends on individual approach.
Can gypsum tiles be applied in the bathroom?
Generally, it is not recommended to apply gypsum tiles and elements, as moist gypsum retains only 35% of its original durability. However, if you really want to apply the tiles, you should avoid installing them in places exposed to water. The only adhesive appropriate in this situation is Elastik and it is also recommended to preserve the tiles with Żywy Kolor (with a red cap).
Can I paint the brick tiles with white latex paint following the impregnation or do I have to wait some time?
The tiles can be painted straight away, following the impregnation process.
How can I make the colour of PARMA tiles more uniform and what kind of product should I use to do so? Should Stegu impregnant be applied first, followed by paint, or is it the other way around? What paint should I use and how should I paint?
The colour of PARMA tiles can be levelled out by applying standard wall paint to the entire surface. However, you must first apply primer to the surface. Everything can be done using the spraying method. When the painting is finished and entire surface is dry, apply "Żywy kolor do kamienia" impregnant.
Can I install Country brick tiles on a drywall? I would also like to apply them to sloped drywalls. If this is not possible, what product in your offer can I use to achieve the same result?
It is possible to install COUNTRY tiles on a drywall in a vertical alignment. However, we do not recommend using our products on sloped walls or ceilings. If you choose to do so, you are doing it at your own responsibility. :)
Can Rusty tiles be used on finished, three-layered external facade: cellular concrete, lamella mat, 18-cm mineral stucco? What is the safe wall height for such application?
RUSTY tiles are designed for exterior applications. There is no height limit for the installation of these tiles.
Can I use Żywy Kolor do kamienia (with blue cap) for Rustik stone? When I was doing the shopping, the shop assistant prepared the whole merchandise, including: stone, adhesive, mortar for jointing and the impregnant. From the note on the impregnant I found out that it can be applied to stone except for Rustik stone. What will happen if I decide to apply the impregnant?
We do not recommend using the impregnant with blue cap with RUSTIK tiles. We recommend to use "Żywy kolor" with red cap, as it is stronger which is important in case of Rustik tiles. In order to avoid breaking the pebbles off the tile, you must apply the "Żywy kolor" impregnant with a red cap twice.
Can I apply normal wall paint to LOFT and PARMA tiles or do I have to paint them with special paint?
All our brick tiles can be painted. Indeed, in case of LOFT and PARMA tiles the easiest solution is to apply normal paint, as they are gypsum products which are usually covered with regular wall paint. It is important to apply primer to the tiles prior to painting (in exactly the same way as when painting walls).
How can I replenish the gaps in the wall during application of brick tiles behind a freestanding stove and what materials should I use? The gaps are about 15 mm wide, can I fill them in with Elastik adhesive?
Elastik is a thin-layered adhesive so it should not be applied to fill in such big gaps. The uneven surface can be filled out with Knauf plaster and after letting it dry the surface can be covered with a suitable layer of adhesive. If the surface is particularly exposed to high temperature, you can use it along with Elastik adhesive.
Can I use the impregnant to even out slight differences between the colour of individual tiles?
Yes, you can - by applying less impregnant to darker tiles and more to brighter ones.
What should I do if the adhesive binds too quickly (after about 15 minutes in 23°C)?
Add more water than recommended on the package.
When should I wipe the adhesive from the tile surface?
It is best to wait until the adhesive is completely dry and then use a knife to cut it off.
How long can I store the Stegu adhesive after opening?
2-3 months provided that the lid is sealed.
Can I glue the panels with adhesive from a tube? How should I prepare the surface that has already been painted?
Pure panels can be mounted in two ways: 1. Mechanically – with the use of dowels. 2. With the use of adhesive. It is possible to glue the panels with the use of assembly adhesive from silicone tube of the following type: MAMUT by "Bawer" or FIX by "Tytan". Surface preparation: painted and primed wall with deep-penetration primer offers approximately 95-98% of durability. Unpainted wall that has been primed with deep-penetration primer offers 100% durability.
Can I apply adhesive of a different manufacturer to Stegu facade tiles?
We do not accept any warranty claims resulting from the use of adhesive that is not recommended by our company.
Can the jointing mortar from Stegu be applied with the use of assembly gun?
Yes, but it is better to squeeze out rustic joint as it offers higher granulation, meaning that it is not as dense as the smooth joint and does not clog the gun.
What is the difference between Multielastik and Elastik adhesives?
Multielastik is a ready white dispersion mass, acryl-based for interior and exterior applications (after adding cement). Elastik is designed to glue virtually every type of material (gypsum, concrete and natural stone tiles) with compliance to the joint thickness. The adhesive dries and binds quickly, is semi-flexible (never hardens), efficient (thin-layered) and does not encumber the facade in a significant way. After opening the box, you use required amount and then seal the bucket. Multielastik adhesive is a semi-flexible cement-based mortar. It is prepared by adding appropriate amount of water. Its lifetime is 20-30 minutes. It offers both interior and exterior applications and is used to mount concrete and natural stone tiles. The adhesive is less resistant in the initial phase of application (up to 5 days), does not stick to the surface as much as Elastik, so slightly thicker layer should be applied (it pays off in case of uneven walls), is less flexible and it is always required to mix the same amount as prepared - its advantage is that it is generally cheaper.
Can I paint gypsum tiles?
Yes, you can. All STEGU tiles can be painted with standard wall paint. If the tiles are a few years old, they need to be dusted and primed prior to painting. The more time passed from the maintenance process (if the tiles were impregnated with Żywy Kolor), the lower quality paint can be applied. Generally, the best type of paint is latex-silicone paint, covering paint and its derivatives. However, sometimes applying primer to the surface is necessary, but it depends on individual approach.

Какво да направя ако плочките Parma са били прашни и импрегнирани заедно с това замърсяване (работниците не са обърнали внимание)?
Единственото което остава е плочките да се пребоядисат с обикновена боя за стени. Ако искаме да запазим оригиналния цвят, тогава да се боядисат с бяло, пък ако искаме да сменим цвета – тогава с избрания цвят.
Могат ли и как да се лепят Nepal и по-леки плочки върху стиропор?
Облицовъчните плочки могат да се лепят върху стиропор, който предварително трябва да се приготви чрез слагане на колчета и лепило с много гъста мрежа (над 180 г).
Върху цяла стена са наредени плочки Parma, но 4бр. се държат само на фугите. Ще паднат ли плочките?
Има два варианта за поправяне: 1. Плочките да се извадят, фугата да се изпили, след което да се полагат отново. Втори – да се закупи бяло лепило и да се използва само на местата на свързване на фугите, което ще фиксира плочките по начин безопасен за потребителя.
What method should I use to cut Colorado tile in order to create inner corner?
You should choose a tile that has pebbles aligned in one plane that do not stick out and are not recessed too much. Cut the tile in half. Use a knife or a chisel to reshape the tile so that it has direct contact with another tile. The tiles can be attached at a 45º angle, overlapped or laced. The method of application depends on the final result you wish to achieve.
Can I glue Nepal tiles and lighter tiles to styrofoam? If so, how can I do this?
Facade tiles can be mounted to styrofoam, but you need to dowel it properly and apply adhesive with a high-density mesh (over 180 g) prior to tile installation.
How should I apply joint to Jura/Rodos tiles and what tools do I need?
In order to prepare the joint, you need a clean bucket, high-speed drill and a mixing spatula with blade alignment forcing the mortar up during mixing process (alternatively, you can change rpm speed in your drill). The most important element is a short jointing trowel. The optimal width is 10 mm (12 mm). You can also buy wider trowel and cut it. An alternative for small jointed surfaces is a spoon or a fork handle without any grooves or ornaments. It is a stainless, smooth material which can perfectly replace the jointing trowel. However, it is quite soft which makes work more difficult. You also need a rectangular sheet metal float for applying the joint. You can buy a new one made of sheet metal of the size of about 25 x 15 cm as a float used for jointing clinker (dry). Another alternative is a plastic bottle (1.5 l) cut lengthways in half but with the whole neck in the shape of a pen tray so that the applied joint will not fall out. The most important thing is to remember that the material, which the float is made of, must not absorb water. The joint is usually applied from bottom to top. This is the most convenient way.
Can COUNTRY tiles be used in rooms such as the kitchen – where there might be fumes and the tiles are likely to get dirty? How do I keep them clean?
All concrete tiles designed for exterior applications are suitable for kitchen and bathroom after applying Żywy kolor do kamienia impregnant, but you need to avoid their direct contact with water. The surface prepared in this way can be wiped with a damp cloth with soap. When it comes to the kitchen, particularly surfaces between the cupboard and the worktop, you can also cover them with a clear plexiglass, e.g. where spacers occur. It provides beautiful visual effect and at the same time very effective protection.
What adhesive should I use and in what amount to install Lion and Griffin bas-reliefs of Character brand?
We recommend Elastik adhesive in 7 kg packing. 1 pack is enough to cover 4 m² of the surface.
How can I get rid of efflorescence occurring on railway sleepers? Is there any way of impregnating the sleepers?
You can remove efflorescence or minimize its visibility by impregnating the railway sleepers with "OM-500" agent.
How big is one « tooth » of a natural stone tile?
5 cm/ 5 cm.
The entire wall has been covered with Parma tiles, but 4 of them are mounted only with joints. Will they fall off?
There are 2 ways to fix this: 1. Take down the tiles, file the joint and apply the tiles again. 2. Buy white adhesive and glue the tiles only where the joints are connected. This will fix the tiles in a secure position.

Могат ли да се редят гипсови плочки в банята?
Общо взето не се препоръчва редене на гипсови плочки и елементи в банята, защото влажен гипс запазва само 35% от своята издръжливост. Ако клиентът иска да ги полага въпреки това, тогава трябва да се избягват местата, директно изложени на вода. Да се използва единствено лепило Elastik, и препоръчително двукратно да се консервират плочките с „Жив цвят“ - червен.
Могат ли да се боядисват гипсовите плочки с боя?
Да. Могат. Всички плочки STEGU могат да се боядисват с обикновена боя за стени. Ако са на няколко години, те трябва да се почистят от прах и грундират преди нанасяне на боята. Колкото по-дълго от консервирането (ако плочките са били импрегнирани с „Жив цвят“), толкова по-ниско качество на боя може да се използва. Общо взето най-добрите са силиконо-латексови плътно покриващи бои или други от този тип. Понякога се налага грундиране на повърхността, но това зависи от индивидуалния подход.
Подходящи ли са плочките Rusty за полагане върху външна, завършена облицовка от три слоя: газобетон-минерална вата 18 см- минерална замазка? До каква височина на стената може да се полагат безопасно?
Плочки RUSTY са подходящи за полагане навън. Няма ограничения за височината, до която да се полагат тези плочки.
Могат ли да се редят тухловидните плочки Country върху стена от гипскартон? Плочки са планирани и за диагонални навеси от гипскартон. Ако това не е възможно, какъв продукт да се използва за постигане на ефекта?
Плочки COUNTRY могат да се редят на вертикалните стени. НЕ се препоръчва полагане на нашите изделия върху наклонени стени или върху тавани. Редене върху навеси за собствена отговорност. :)
Как да уеднаквя оттенъка на белия цвят на плочките PARMA? Трябва ли първо на се покрият с импрегниращ препарат Stegu, а след това с боя, или обратно? Каква боя да използвам и как да боядисвам?
Оттенъка на плочките PARMA може да се изравни чрез боядисване на цялата повърхност с обикновена боя за стени. Повърхността трябва предварително да се грундира. Всички работи могат да се извършат чрез напръскване. След приключване на боядисването и изсъхване на цялата повърхност, трябва да се импрегнира с препарат „Жив цвят за камък“.
Полагане на плочки ще осигури ли звукова изолация на помещението?
Не можем да гарантираме, че полагане на плочки върху стените ще осигури звукова изолация на помещението, но със сигурност звукът ще се отблъсква по различен начин от стена с плочки, и от чиста повърхност.
На какво натоварване издържат траверсите и дървовидните плочи – армирани ли са и дали може да се минава с кола по тях? Гипсовите плочки предназначени ли са за редене върху камини?
Правилно изработена камина не трябва загрява до температури по-високи от 70ºC. При такива условия гипсовите плочки могат да се лепят върху корпуса на камината с лепило Elastik. Плочките няма да се преоцветяват нито да загубят издръжливостта си. В случай на силно загряване на корпуса, той трябва да се покрие с бетонени плочи.
Могат ли да се боядисват гипсовите плочки с боя?
Да. Могат. Всички плочки STEGU могат да се боядисват с обикновена боя за стени. Ако са на няколко години, те трябва да се почистят от прах и грундират преди нанасяне на боята. Колкото по-дълго от консервирането (ако плочките са били импрегнирани с „Жив цвят“), толкова по-ниско качество на боя може да се използва. Общо взето най-добри са силиконо-латексови плътно покриващи бои или други от този тип. Понякога се налага грундиране на повърхността, но това зависи от индивидуаления подход.
Подходящи ли са плочките COUNTRY за помещения като кухня, където има пара и възможност за замърсяване на плочките? Как да се запазят плочките чисти?
Всички бетонени плочки за външна употреба, успешно могат да се използват в кухня и баня, след внимателно импрегниране с препарат „Жив цвят за камък“, но не трябва да са в директен контакт с вода. Така подготвена повърхност може да се почиства с влажен парцал и сапун. В случай на кухня, а особено в пространства между шкафове и барплот, плочките могат да се предпазят с прозрачна плоча, напр. на колчета. Това допринася към визуалния ефект и създава ефикасна защита.
Как и с какво най-добре да се фугират плочки Jura/ Rodos?
За приготвяне на фугиращата смес трябва да се подготви чиста кофа, бормашина с високи обороти и бъркалка с перки, които повдигат вместо да разбиват (евентуално могат да се променят оборотите на бормашината). Най-важният елемент е къса мистрия за фугиране. Оптимална ширина е 10 мм (12 мм). Също така може е да се купи по-дълга, която да се среже. Алтернативен вариант за малки фугирани повърхности е дръжка на лъжичка или вилица, без гравиране и орнаменти. Това е неръждаем, гладък материал, който успешно може да замести мистрия, обаче работата с него може да е по-трудна поради мекостта му. Необходима е също така метална, правоъгълна маламашка за полагане на фуга. Може да се купи готова, от ламарина, с размер около 25 x 15 см, продавана като маламашка за сухо свързване на клинкер. Алтернативно може да се използва пластмасова бутилка (1,5 л), срязана на две по дължината, но със запазено гърло, под форма на корито, за да не пада сместа. Най-важното е материалът на маламашката да не абсорбира вода. Обикновено фугирането се извършва от долу на горе. Така е просто най-удобно.
Как и с какво най-добре да се фугират плочки Jura/ Rodos?
За приготвяне на фугиращата смес трябва да се подготви чиста кофа, бормашина с високи обороти и бъркалка с перки, които повдигат вместо да разбиват (евентуално могат да се променят оборотите на бормашината). Най-важният елемент е къса мистрия за фугиране. Оптимална ширина е 10 мм (12 мм). Също така може е да се купи по-дълга, която да се среже. Алтернативен вариант за малки фугирани повърхности е дръжка на лъжичка или вилица, без гравиране и орнаменти. Това е неръждаем, гладък материал, който успешно може да замести мистрия, обаче работата с него може да е по-трудна поради мекостта му. Необходима е също така метална, правоъгълна маламашка за полагане на фуга. Може да се купи готова, от ламарина, с размер около 25 x 15 см, продавана като маламашка за сухо свързване на клинкер. Алтернативно може да се използва пластмасова бутилка (1,5 л), срязана на две по дължината, но със запазено гърло, под форма на корито, за да не пада сместа. Най-важното е материалът на маламашката да не абсорбира вода. Обикновено фугирането се извършва от долу на горе. Така е просто най-удобно.
Can I apply tiles to primed surface after a few days?
Yes, provided that the primed surface is not dirty or dusted. Otherwise you need to remove the dust and apply the primer again.
Can I apply lime-cement mortar to glue Mexicana? What can I use to fill out the surface gaps?
Yes, you can apply lime-cement mortar to glue Mexicana. All surface gaps should be filled out with the same mortar.